Logo

Členství v klubu


Povinnosti člena:

Práva člena:

Brigádnická činnost ve střelnici
Upozorňujeme členy, že vzhledem k hlučnosti provozu střelnice jsme nuceni částečně omezit provoz střelnice:
ssknp001001.jpg