Aktuální informace

                     Zpráva o činnosti klubu, členské příspěvky

Double-click here to edit the text.
ssknp008003.jpg
Vzhledem k současné situaci s virem Covid-19 se v únoru 2021 nebude konat členská schůze.

Níže naleznete informace, které jsem Vám chtěl sdělit:
1. V současné době má SSK 70 členů, z toho je12 důchodců, 9 studentů, 8 žen a 1 čestný člen. Většina členů se věnuje střelbě z pistole.
2. Rok 2020 byl vzhledem k virové epidemii na soutěže velice chudý, mnoho soutěží jsme museli odvolat. Na přelomu srpna a září jsme uspořádali pouze dvě: "Rychlá pistole"(11 soutěžících)a "Veřejnou střeleckou soutěž" (25 soutěžících). V této době se pořádala i myslivecká soutěž "Fomei Cup 2020", které se zúčastnilo 5 našich střelců (žáků a studentů). Naši střelci (Macháček, Vích, Kulhánek, Malý, Malá, Tázlarovi, Polákovi, atd.)se zúčastnili dalších, i republikových soutěží a nevedli si špatně, spíše naopak. Všem aktivním střelcům patří naše velké poděkování.
3. Sportovcem roku 2020 byli navrženi a schváleni Macháček Pavel a Vích Zdeněk.
4. Letošní soutěže budou především závislé na vývoji virové infekce Covid-19. Počítáme však, že soutěže začneme pořádat ve druhém pololetí.
5. Pokud jde o střelnici, rok 2020 byl velmi aktivní. Byla kompletně dokončena rekonstrukce nové a staré klubovny. Externí firma zateplila polystyrénem starou klubovnu a natáhla omítku. Vše proběhlo tak, že ke konci roku mohla proběhnout kolaudace stavby.
Velmi důležité bylo vybudování vodního zdroje. Byla vyvrtána studna a zhotoveny příslušné rozvody. Na vodu je nyní připojena kuchyňka a toaleta s umyvadlem. Byla usazena jímka na odpadní vody.
Na střelišti byl dokončen malý skládek, kde by měly být uloženy stavy, stolky, atd..
7. Tento rok by měla proběhnout rekonstrukce otočného zařízení na 25m a zároveň úpravy na umístění 10 stavů jak pro pušku, tak pistoli. Dále by mělo být zhotoveno odsávání zplodin ze střeliště.

Všem členům a sponzorům, kteří se podíleli na rekonstrukci velice děkujeme za jejich práci.

Finanční náklady na tento rok a výsledky hospodaření jsou na samostatné stránce.
Hospodaření klubu v roce 2020
Finanční prostředky v roce 2020